2018. márc. 8.

Istenismeret

Jakab levele 4, 6-10.
6De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.” 7Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. 8Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. 9Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra.10Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket.

Hogyan ismerhetem meg Istent? Sokszor távolinak tűnik.

Feltételek:
1. "közeledjetek": ha szeretnék változni, változtatni, olvassam a Bibliát, keressem azok közösségét, akiken keresztül többet megtudhatok Istenről

2. "alázzátok meg magatokat": ha elismerem, hogy segítségre van szükségem, elengedem a saját megoldási módszereimet, elfogadom Isten felkínált segítségét, érzem, hogy egyedül változni nem tudok
Az Ige írja:
"Magasságban és szentségben lakozom-mondja az Úr- de a megtörttel és alázatos szívűvel is."

"A töredelmes szívet nem veted meg."

Jézus példázata is erre erősít rá:
Lukács 18, 9-14.
9Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta:10Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. 11A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. 12Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. 13A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek! 14Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.

Te kihez hasonlítasz? Önigazultan dicsérgeted magad vagy Rá-szorulónak érzed magad?

3. "engedelmeskedjetek az Istennek": A Bibliában leírtak a mérce, Isten szavához szabom az életemet?

4. "álljatok ellene az ördögnek": amiről megbizonyosodok, hogy bűn, nem akarok benne élni tovább.
pl.: Ha tudom, hogy a paráznaság, a házasságon kívüli kapcsolat bűn Isten szemében (bár a társadalmunkban elfogadott), akkor felhagyok vele.

Mi lesz mindennek a jutalma, áldása?
"kegyelmet ad"=megbocsátja a bűneimet
"közeledni fog (Isten) is hozzánk" (Egyenesen közel lesz. Velünk lesz. Életünk része lesz.)
"felmagasztal"

Ha az életünkben ez megvalósul, akkor a Zsoltár írójával együtt elmondhatjuk a következő megtapasztalást:
2Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. 
3Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. 
4Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az URat, és bíznak benne. 
5Boldog ember az, aki az ÚRba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. 
6URam, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni. 

(Zsoltárok 40,2-6.)
_________________________________________________________________________________

A kosár köré  Tilda egér került nagy lábakkal.
A foglalkozáson az egérke testrészeit forgattuk, tömtük, állítottuk össze.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése