2018. máj. 27.

Közös alkotás

A balatonszemesi "Kelj fel, tündökölj!" konferencián kiállították a baptista foltvarrókörök munkáit. A mi kis Foltozó Műhelyünk is készült közös varrománnyal. A faliképet négyesben alkottuk meg.
A feladat az volt, hogyan taníthat Isten a varráson keresztül is.


A következő kísérő szöveg került a munka mellé:


Isten országa olyan mint a mustármag

Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között.” (Máté 13, 31-32.)

Így indult el ez a kis foltvarró missziói is 2012 szeptemberében a Püspökladányi Baptista Tevékeny Szeretet Misszió falain belül. A célcsoport az intézmény nappali ellátásában lévő gondo­zottak voltak. Az évek alatt sokféle technikával ismerkedtünk meg, gyakoroltuk a géphasználatot, ügyesítettük a kezeinket a sokféle aprólékos munka során.
Volt, amikor magunk számára varrogattunk, volt, amikor eladás­ra készültek a munkák, máskor ajándékba. Hangzik az Ige min­den foglalkozás során. Hogy mikor érik be, nő fel az elhintett mag, az az Úr kezében van. Hiszem, hogy a hűséget megáldja az Úr!
A varrás mellett ismerkedtünk a kosárfonással is. Az utóbbi idő­ben sok peddignád-kosár született meg az ügyes kezek alatt.
A mustárfa otthont, védelmet nyújt. Szeretnénk a lelki segítség mellett fizikai támogatást (ruha, élelem, egyéb anyagi szükséglet) is nyújtani az ellátottaknak. Bár hisszük, hogy ha a lélek megújul, a szükségletek is be lesznek töltve. („Keressétek először Isten or­szágát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” Máté 6, 33.)


Technika: applikáció, fércöltés,...
Foltvarrók: Püspökladányi Foltozó Műhely tagjai (nevük a munkán is szerepel)

2018. máj. 15.

Kelj fel, tündökölj!

Sok sebzett asszonnyal találkozom a szolgálatom során. Ez az üzenet most nekik is szól, ami elhangzott: Balatonszemes, 2019. május 12-én.
Az elhangzott előadás vázlatos jegyzete:

Tapolyai Emőke: Űző hazugságok és érzelmi zűrzavar

Alapvágyaink: (Ezekkel születünk, melyek természetesek és egészségesek)
1. Szeretve legyünk és szerethessünk
2. Biztonságban legyünk
3. Elfogadva legyünk és valahova tartozzunk
4. Megértve legyünk
5. Fontosak, értékesek legyünk
6. Beteljesedést és értelmet találjunk az életben

Hazugságok kialakulása:
seb-következtetés

Sebet ejtünk és kapunk minden nap. Meg akarjuk érteni a sebeink okát. A sebeink értelmezései hazugságok. Pl. Már gyermekkorban megtanulja a gyermek, hogy mindenért ő a hibás. Hamis következtetést von le.

Hazugságok:
Tökéletesnek kell lennem, hogy szeressenek.”
A boldogtalanságomért más a felelős.”
Senki nem ért meg, ezért senkiben sem bízhatok meg.”
Ha megismernek, elutasítanak.”

Identitásunkká vált hazugságok (Mi a te beceneved?)
alkoholista, kapcsolatfüggő, agresszív, sebzett, magányos, hisztis, reménytelen, munkamániás, aggódó, keserű, pánik beteg, pesszimista

Mi az identitásom?
Sokszor már nem is a sebek fájnak, hanem a következtetések.

Fájdalomcsillapítás
Mindennaposan használjuk a fájdalomcsillapítókat, altatókat, nyugtatókat,…
A fájdalomcsillapító adagját mindig emelni kell, mert megszokjuk, így függőségek alakulnak ki. (=bálvány)
Pl. Lehet kívülre pedáns háziasszonynak tűnök.

Nem a sebek okozzák a halált, hanem a hazugságok, függőségek, fájdalomcsillapítások.

A fájdalom jó dolog, mert figyelmeztet, hogy keressük a megoldást.
Lepránál a legsúlyosabb, hogy az idegrendszer nem érez fájdalmat. Ezért könnyen megsérül.
A lelki lepránál sincs már jelzés, fájdalom.

A legtöbb ember eredetinek születik, és mégis másolatként hal meg.” (Kierkegaard)

Egész életünket fájdalomcsillapítással töltjük, hogy bebizonyítsuk, nem igazak a hazugságok.

Sérült alapvágyak:
Mire vágysz a legjobban? Szeretetért dolgozol? Biztonságért küzdesz?…

A kor kísértése, hogy jól nézzünk ki anélkül, hogy jól lennénk.
Jn 8, 32.
Mt 10, 39. parafrázisa: „A legfőbb gondotok, hogy magatokkal foglalkoztok, sosem találjátok meg magatokat.
De ha megfeledkeztek magatokról, és rám néztek, akkor magatokat is, és engem is (Jézust) megtaláljátok.”

Az igazság:
-Az Isten eredeti terve nem sebzés!!
-Isten velünk együtt szenved, velünk együtt haragszik.
-Isten gyógyítani akar.
-Isten új identitást akar. Új definíció magamról: „Az vagyok, akit az Isten szeret.”

Eszközök a gyógyuláshoz:
1. Farkasszemet nézek önmagammal
2. Elgyászolom
3. Leteszem
4. Megbocsátok
5. Tovább megyek
6. Istentől függök, hogy szabad lehessek.

Kérj új nevet!
szabad, győzedelmes, kitartó, alkotó, magabiztos, szeretett, reményteljes, különleges, élettel teli, hűséges, …
Jel 2, 17. „adok annak fehér kövecskét… új írott nevet...”

2018. máj. 4.

Életképek

Néhány kép a kosárfonásról: együtt festettük, majd fontuk meg a "nádat".

2018. márc. 8.

Istenismeret

Jakab levele 4, 6-10.
6De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.” 7Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. 8Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. 9Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra.10Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket.

Hogyan ismerhetem meg Istent? Sokszor távolinak tűnik.

Feltételek:
1. "közeledjetek": ha szeretnék változni, változtatni, olvassam a Bibliát, keressem azok közösségét, akiken keresztül többet megtudhatok Istenről

2. "alázzátok meg magatokat": ha elismerem, hogy segítségre van szükségem, elengedem a saját megoldási módszereimet, elfogadom Isten felkínált segítségét, érzem, hogy egyedül változni nem tudok
Az Ige írja:
"Magasságban és szentségben lakozom-mondja az Úr- de a megtörttel és alázatos szívűvel is."

"A töredelmes szívet nem veted meg."

Jézus példázata is erre erősít rá:
Lukács 18, 9-14.
9Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta:10Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. 11A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. 12Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. 13A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek! 14Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.

Te kihez hasonlítasz? Önigazultan dicsérgeted magad vagy Rá-szorulónak érzed magad?

3. "engedelmeskedjetek az Istennek": A Bibliában leírtak a mérce, Isten szavához szabom az életemet?

4. "álljatok ellene az ördögnek": amiről megbizonyosodok, hogy bűn, nem akarok benne élni tovább.
pl.: Ha tudom, hogy a paráznaság, a házasságon kívüli kapcsolat bűn Isten szemében (bár a társadalmunkban elfogadott), akkor felhagyok vele.

Mi lesz mindennek a jutalma, áldása?
"kegyelmet ad"=megbocsátja a bűneimet
"közeledni fog (Isten) is hozzánk" (Egyenesen közel lesz. Velünk lesz. Életünk része lesz.)
"felmagasztal"

Ha az életünkben ez megvalósul, akkor a Zsoltár írójával együtt elmondhatjuk a következő megtapasztalást:
2Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. 
3Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. 
4Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az URat, és bíznak benne. 
5Boldog ember az, aki az ÚRba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. 
6URam, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni. 

(Zsoltárok 40,2-6.)
_________________________________________________________________________________

A kosár köré  Tilda egér került nagy lábakkal.
A foglalkozáson az egérke testrészeit forgattuk, tömtük, állítottuk össze.


Nyelvi nehézségek

Jakab 3, 1-12.
1Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. 2Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. 3Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk.4Íme, a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. 5Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat: 6a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. 7Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető: meg is szelídíti az ember; 8a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. 9Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket: 10ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. 11Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? 12Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót, és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet.

A nyelv jellemzői:
-kicsi testrész
- emberek közül senki sem tudja megszelídíteni
- gonosz
-halálos mérget hordoz, mely mérgezi a környezetét
- áldást és átkot is tud egyszerre mondani
- a nyelv miatt képes ítéletre jutni az egész ember

Ismerjük, hogy mennyi sebet tud okozni a nyelv, a szavak, amelyek elhagyják a szánkat.
Mennyi sebet okozott nekünk is más megjegyzése!

Még mindig magamon érzem annak az osztálytársamnak a tekintetét (sokszor szavak sem kellenek, hogy sebezzenek), aki éreztette, hogy mennyire nem egy szinten vagyunk. Néha még eszembe jut, és ismét butának érzem magam. És abban a pillanatban nem számít, hogy én hova jutottam Isten kegyelméből.
Mekkora kárt okoz egy gyermek lelkében, ha a családjában a bátorító szó helyett azt kapja, hogy hülye, hogy nem ér semmit, nem ért semmihez.
Az egyik asszony elmondta, hogy a férje soha nem tartotta alkalmasnak arra, hogy kreatív dolgokat csináljon, kézműveskedjen. Sokáig ezért nem tudta, hogy képes ilyesmire is.

Vajon miért a gonoszság árad a szavainkból?
"A szív teljességéből szól a száj."
Ha a szívem haraggal, szeretetlenséggel van tele, akkor a számon is az árad kifele.

Hogyan lehet ez másképpen?
Csak szívátültetéssel. Ha Isten szeretete tölt be, akkor az tör utat.
"Aki Istenben marad, nem vétkezik." (1. János 3,6.) A szájával sem.
"...aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent" (1. János 4,7.)

Hogyan beszél velünk Isten? 
Először a tetteivel mutatja meg a szeretetét:
"Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen." (Ézsaiás 53, 5.)

Másodszor szavakkal:
"Én formáltalak, az én szolgám vagy te,
... nem feledkezem meg rólad!
Eltörlöm hűtlenségedet... térj hozzám,
mert megváltottalak!" (Ézsaiás 44, 21.)

"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,
enyém vagy! ... Drágának tartalak, és becsesnek, mert szeretlek..." (Ézsaiás 43, 1.4.)

Isten szavai felemelnek, bátorítanak, megtisztítanak, helyre állítanak,...
Vegyünk róla példát! Mi magunktól ezt nem tudjuk lemásolni. Csak a szívcsere oldhat meg mindent.

2018. márc. 3.

Bárányos

Jakab levelét folytattuk.
Jakab 2, 14-26.
14Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? 15Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, 16valaki pedig ezt mondja nekik közületek: „Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól”, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? 17Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.
18Viszont mondhatja valaki azt is: „Neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak.” Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. 19Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. 20Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? 21Ábrahám, a mi atyánk nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron? 22Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. 23Így teljesedett be az Írás, amely azt mondja: „Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul”, és „Isten barátjának neveztetett”. 24Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. 25Ugyanígy a parázna Ráháb is nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket? 26Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.


Sokszor járok úgy, hogy valakinek beszélek az Istenben vetett hitemről. , és gyors válaszként kapom: "Hát én is hiszek, igaz nem vagyok egy templomba járó ember, meg imádkozni is szoktam, ..."

Jakab azt feszegeti, hogy lehet-e úgy hinni igazából Istenben, hogy az életünkben nincs semmi nyoma?
Szerethetem-e úgy igazán a gyermekeimet, ha minden nap ezerszer elmondom nekik, hogy "Nagyon szeretlek titeket", közben nem etetem meg őket, nem adok rájuk tiszta ruhát, nem ölelgetem meg őket. Vajon fogják-e érezni valóban az én szeretetemet?

"a hit, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában."
Lehet egy általános hitem Isten létezése felől. "Az Ördögök is hisznek, és rettegnek."
Hihetek-e úgy igazán, hogy az életem nem ahhoz igazítom, amit az Ige kér?

Hogyan válik láthatóvá a hitem? Miben válik láthatóvá?
19A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, 20bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, 21irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. 22A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. (Galata 5. rész)

Mindenki beletekinthet az életébe. Mi van bennem? Mivel vagyok tele?
"Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." =irányít a hétköznapi döntéseimben, irányt mutat a Biblia szava által.

És mi lesz azokkal, akik kedves, segítőkész emberek, emberségesek. Alapból a Menny polgárai lesznek?
Megmenthetnek-e a cselekedeteim?

"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Efézus 2,8.)

Akkor hogyan egyeztethető össze a hit és a cselekedet?
Ha az Úr Jézusban, az Ő megmentő vérében hiszek, akkor meg vagyok mentve. Ez a döntés meglátszik az életemen is, a cselekedeteimre is kihatással van.

"aki megtartja az Ő Igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete... Aki azt mondja, hogy Őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan Ő (Jézus) élt. (1. János 2, 5-6.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Húsvéti készülődésünket elkezdtük. Rétegelt lemezlapocskákra báránynyomatot festettünk. A bárányfejet dekorgumiból vágtam ki és ragasztottam fel egy befőttes kupakra.


A báránykák kis szalagot is kaptak.

A tetejére kis furat fog kerülni, melybe 1-1 madzagot fűzünk.

Kosárfonók

Jakab levelét kezdtük el tanulmányozni.
Jakab 1, 12-18.
12Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. 13Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. 14Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. 15Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.16Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: 17minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. 18Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek.

1. A kísértések nem Istentől erednek. "Minden jó adomány"=áldás forrása Isten.
2. "Mindenki saját kívánságától ... csalogatva esik kísértésbe."
3. A kívánságot, ha nem csípjük el időben már a gondolataink szintjén, akkor tettek követik.
A gondolat önmagában még nem bűn, de ha a kívánság megfogan=tettekké lesz, akkor bűnné válik.
4. A kísértés célja, hogy vétekbe vigyen bennünket. Nézzük meg közelebbről, hogy ki a Kísértő, milyen taktikákat használ?

1. Mózes 3. rész

1
A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az ÚRisten alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? 2Az asszony így felelt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, 3csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten: Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok! 4A kígyó erre így felelt az asszonynak: Dehogy haltok meg! 5Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz.
6Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. 7Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy meztelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak.


1. A Kísértő maga a Sátán, akiről más helyen azt olvassuk, hogy a "hazugság atyja"=elferdíti az igazságot, illetve "embergyilkos volt kezdettől fogva"= nem akar senkinek sem jót, átkos életet munkál.
2. Elferdíti az igazságot: "Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert EGYETLEN fájáról sem ehettek?" Ez úgy hangzik mai nyelven: Ki mondta, hogy veszélyes az alkohol? Csak egy kicsit megnyugtat.
A minap olvastam egy cikket, ahol a nikotin áldásairól írtak, hogy milyen sok területen javára van a szervezetünknek. Sok nikotinfüggő, dohányos ember szívesen magáévá teszi ezeket a gondolatokat. Vajon nem hazugság és félrevezetés ez is?
3. A probléma ott kezdődött, hogy Éva szóba állt a Kísértővel. Mikor játszadozol a bűnös gondolattal, már veszélyben vagy!!
4. A Kísértő feltámasztotta a kívánságot. Éva észre sem vette volna a fát, nem is érezte volna a szükségét, hogy szakítson a gyümölcsből. De ezután elkezdte "csábítani a szemét".

Milyen a bűn természete?
9De az ÚRisten kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? 10Az ember így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert meztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. 11Az Isten erre azt kérdezte: Ki mondta meg neked, hogy meztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? 12Az ember így felelt: Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. 13Akkor az ÚRisten ezt kérdezte az asszonytól: Mit tettél? Az asszony így felelt: A kígyó szedett rá, ezért ettem.

1. Isten kereste az embert.
Isten számon kérte az embert, de Ádám azonnal hárít, az asszonyra mutat.
Nem ismerős? Mikor a gyermekeimet kérdezem, hogy mi történt?, a korrekt tájékoztatás helyett csak ezt a választ kapom:"De nem én vagyok a hibás!"
De sokszor hallom a felnőttek szájából is: "Az alkoholizmusomért, az állapotomért nem én vagyok a hibás, hanem a körülményeim, a családom, a szomszédom,...!" Ismerős?
2. A bűn elszakít Istentől, falként áll Isten és ember közé. Megszakadt a kapcsolat a Teremtővel ott az Éden kertben.

Mit tehetek ellene? Van-e rá megoldás?
 Jutalmat ígér Isten mindazoknak, akik nem adják meg magukat a kísértésnek: "boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját." (Jakab 1,12.)
De hogyan álljak ellen, amikor olyan erős, én pedig oly gyenge vagyok?
Isten segítségét ígéri. Ragadd meg a kezét!
"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak,..." (Zsoltár 50, 15.)

Neked mi a legnagyobb kísértés az életedben? Leplezd le, ne takargasd, hívd segítségül az Urat!

Hallgasd meg ezt a dalt!

Zsebkendőtartót fontunk az asszonyokkal.
A festéssel is ismerkedtünk. 2 liter vízben elkevert Colombus ruhafestéket (130 Ft/ csomag) tettünk fel a fazékban, amelyben 15 percet főztük a nádat, majd a megáztatott peddigből fontuk meg a kosrakat.